Search
  • Liene Zauere

26 lietas, kas palīdz pret pusaudžu depresiju: II daļa

30 zinātnieku komandas no 12 pasaules valstīm izvērtēja pierādījumus un atlasīja 26 lietas, kuras var palīdzēt mazināt pusaudžu depresiju un trauksmi.

Tas ir lielākais šāda veida pētījums par jauniešu mentālo veselību un metodēm, kuras viņiem patiešām var palīdzēt.


Pētījuma pirmo daļu varat lasīt šeit


14. Drošākas apkaimes


· Uzticēšanās apkārtējiem, pozitīvas attiecības un sociālais atbalsts kopā ar zemu nozieguma līmeni un vardarbību ir tās lietas, kas varētu mazināt depresijas un trauksmes simptomus apkaimē dzīvojošajiem jauniešiem.

· Nākotnes intervences iekļautu kopīgu apkaimju centru veidošanu, kopēju parku un telpu dizainēšanu, kas palielinātu iespējas tikties ārpus sociālajiem tīkliem.


15. Lielāka iejūtība pret sevi


· Iejūtība pret sevi nozīmē izturēšanos pret sevi laipnā un līdzsvarotā veidā - tā, kā tu izturētos pret labu draugu. Tā nozīmē arī saprast, ka saskaršanās ar grūtībām ir daļa no cilvēka pieredzes.

· Iejūtība pret sevi ir ļoti saistīta ar trauksmi un depresiju: jo vairāk iejūtības pret sevi, jo mazāka ir iespēja, ka jaunietis jutīsies trauksmains un depresīvs.

· Efektīvs veids, kā samazināt trauksmi un depresiju jauniešiem, ir paaugstinot iejūtības sajūtu pret sevi, taču terapijai jāilgst vismaz 4 vai vairāk konsultācijas, jo īsāki apzinības treniņi nav efektīvi.


16. Paaugstināts pašvērtējums


· Pašvērtējumu veido saņemtā uzmanība no citiem, interese par to, ko par mums domā citi, kā arī jušanās vajadzīgam un novērtētam.