top of page
Search
  • Writer's pictureLiene Zauere

26 lietas, kas palīdz pret pusaudžu depresiju: II daļa

30 zinātnieku komandas no 12 pasaules valstīm izvērtēja pierādījumus un atlasīja 26 lietas, kuras var palīdzēt mazināt pusaudžu depresiju un trauksmi.

Tas ir lielākais šāda veida pētījums par jauniešu mentālo veselību un metodēm, kuras viņiem patiešām var palīdzēt.


Pētījuma pirmo daļu varat lasīt šeit


14. Drošākas apkaimes


· Uzticēšanās apkārtējiem, pozitīvas attiecības un sociālais atbalsts kopā ar zemu nozieguma līmeni un vardarbību ir tās lietas, kas varētu mazināt depresijas un trauksmes simptomus apkaimē dzīvojošajiem jauniešiem.

· Nākotnes intervences iekļautu kopīgu apkaimju centru veidošanu, kopēju parku un telpu dizainēšanu, kas palielinātu iespējas tikties ārpus sociālajiem tīkliem.


15. Lielāka iejūtība pret sevi


· Iejūtība pret sevi nozīmē izturēšanos pret sevi laipnā un līdzsvarotā veidā - tā, kā tu izturētos pret labu draugu. Tā nozīmē arī saprast, ka saskaršanās ar grūtībām ir daļa no cilvēka pieredzes.

· Iejūtība pret sevi ir ļoti saistīta ar trauksmi un depresiju: jo vairāk iejūtības pret sevi, jo mazāka ir iespēja, ka jaunietis jutīsies trauksmains un depresīvs.

· Efektīvs veids, kā samazināt trauksmi un depresiju jauniešiem, ir paaugstinot iejūtības sajūtu pret sevi, taču terapijai jāilgst vismaz 4 vai vairāk konsultācijas, jo īsāki apzinības treniņi nav efektīvi.


16. Paaugstināts pašvērtējums


· Pašvērtējumu veido saņemtā uzmanība no citiem, interese par to, ko par mums domā citi, kā arī jušanās vajadzīgam un novērtētam.

· Augstāks pašvērtējums ir saistīts ir mazākiem depresijas un trauksmes simptomiem.


17. Lielāka sociālā iesaiste ar digitālajām tehnoloģijām


· Digitālās intervences spēj sniegt pozitīvu saskarsmi un sajūtu, ka jaunietim tiek atbildēts un viņš ir saprasts.

· Šāda digitālā komunikācija var uzlabot terapijas rezultātus, it īpaši depresijai.

· Daži pierādījumi rāda, ka digitālo intervenču iznākumi ir labāki, ja jaunietim vispirms ir bijusi pozitīva saskarsme klātienē.


18. Lielāka iesaistīšanās pozitīvās aktivitātēs


· Intervences, kas palielina saskarsmi ar pozitīvām aktivitātēm (reizēm to dēvē arī par “biheivorālo aktivizāciju”) uzrāda daudzsološus rezultātus depresijas ārstēšanā.

· Intervences ar biheiviorālo aktivizāciju labāk strādā grupas formātā un jauniešiem, kuru depresijas rādītāji nesasniedz klīnisko līmeni.


19. Cerība uz pozitīvu iznākumu


· Cerīgums iekļauj ticību savai spējai sasniegt mērķus, kā arī spējai atrast dažādus ceļus šo mērķu sasniegšanai.

· Pētījumi rāda, ka specifiskas intervences (kognitīvi biheiviorālajā pieejā un aktivitātēs balstītas intervences, kā arī joga un meditācijas) varētu radīt vairāk cerības un samazināt depresiju.


20. Vairāk kustību


· Jauniešiem, kuri piedzīvo depresiju, fiziskās aktivitātes samazina simptomus.

· Jebkāds aktivitāšu daudzums, pat mazos daudzumus, būs labāks par nekādu. Jo vairāk aktivitāšu, jo labāk.

· Vissvarīgāk ir, lai jaunietim aktivitāte sagādātu gandarījumu.

· Iesaistīšanos aktivitātēs var atvieglot, nozīmējot jaunietim noteiktu aktivitāšu daudzumu, kurš ir reālistiski izpildāms un sniedz viņam pozitīvas izjūtas.


21. Nevairīšanās no situācijām, kas izraisa bailes


· Kontrolētu stāšanos pretim savām bailēm terapeiti sauc par “ekspozīcijas terapiju”.

· Lielākā daļa pētījumu ir atklājuši, ka ekspozīcijā balstītas terapijas metodes ir efektīvas trauksmes stāvokļu ārstēšanā – tādu kā specifiskas fobijas, sociālā vai uzstāšanās trauksme, obsesīvi kompulsīvi traucējumi un post-traumatiskā stresa traucējumi.

· Pierādījumi rāda, ka ekspozīcijas terapija labāk nekā citas ārstniecības metodes samazina trauksmes simptomus jauniešiem no 14 līdz 24 gadiem.


22. Samazināta vientulība


· Vientulība ir nesakritība starp attiecībām, kuras ir, un tām, kuras gribētos. Tas var būt draugu skaits vai arī apkārtējie cilvēki, uz kuriem tiešām var paļauties un kuriem var uzticēties.

· Vientulības mazināšana ir viens no daudzsološākajiem veidiem, kā ārstēt depresiju un trauksmi jauniešiem.

· Dažas stratēģijas, kas varētu palīdzēt tikt galā ar vientulību, iekļauj jaunas domāšanas stratēģijas, laiku sevis apzināšanai, sportam vai mūzikai, stratēģijas, kas paaugstina sociālo atbalstu (piem., jauniešu-mentoru programmas), nozīmīgas kopīgas aktivitātes (mūzika, sports), kas paaugstina sociālo kontaktu iespējas.


23.Samazināts perfekcionisms


· Perfekcionisms ir savas vērtības uzturēšana, pateicoties ļoti augstiem standartiem un sasniegumiem. Perfekcionists tieksies sasniegt šos panākumus pat tad, ja tie raisīs viņam sliktu pašsajūtu un ievērojamu stress.

· Perfekcionismam ir ļoti izteikta saikne ar depresiju un trauksmi, galvenokārt augstās paškritikas dēļ.

· Perfekcionismu mazināt var palīdzēt: sava pašvērtējuma balstīšana vairākās dzīves sfērās, mērķu pārvērtēšana un iecietība pret sevis, nevis pārspīlēts kriticisms.

· Perfekcionismam ir arī daudz pozitīvu iezīmju – piemēram, labsajūta par izdevušos darbu vai sasniegumiem, centīgums un uzcītība. Šo iemeslu dēļ ne vienmēr ir motivācija samazināt šo personības iezīmi.


24. Samazināta negatīvā domāšana


· Atkārtota negatīvā domāšana nozīmē iestrēgšanu negatīvās domās tādā mērā, ka tas kļūst neproduktīvi un grūti kontrolējami.

· Psiholoģiska terapija var jauniešiem mazināt negatīvo domāšanu . Tas varētu samazināt depresiju un trauksmi.

· Sarežģītākas ilgtermiņa terapiju metodes neuzrāda lielāku efektivitāti par vienkāršām grupu intervencēm vai mobilajām aplikācijām.


25. Iekaisuma mazināšana


· Ir pierādījumi, ka depresīviem jauniešiem var konstatēt lielākus iekaisuma procesus ķermenī, taču pētījumi šajā virzienā pagaidām ir ierobeži.

· Nākotnē varētu būt noderīgi depresijas terapijā iekļaut iekausumu mazinošas intervences, piemēram, pretiekaisuma medikamentus vai dzīvesstila maiņu ar diētu un sporta aktivitātēm.


26. Antidepresantu lietošana


· Anti-depresanti (SSRI) varētu būt noderīgi gadījumos, kad ir ļoti smagi simptomi vai arī psiholoģiskā terapija nav devusi rezultātus.

· Lai gan jauniešiem bieži nozīmē antidepresantus, tomēr joprojām ir ļoti daudz nezināmā par to iedarbību, ilgtermiņa efektiem un pieraduma veidošanos. Tāpat arī nav skaidrs, kurus tieši simptomus un kādēļ anti-depresanti samazina.Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs nodrošina pierādījumos balstītas intervences jauniešu mentālās veselības problēmu mazināšanai.


Pētījumu veic fonds Wellcome, tā ir daļa no Mentālās veselības stratēģijas programmas - www.wellcome.org.

1,276 views0 comments

Recent Posts

See All

Vai vecāki var palīdzēt bērnam mācīties?

Vērienīgs pētījums uzrādījis, ka vecāku iesaiste bērna mācībās un mājasdarbu pildīšanā ne vienmēr uzlabo bērna sekmes. * Kas īpaši interesanti - lielāka nozīme bijusi vecāku sociālajam stāvoklim un i

Comments


bottom of page