top of page
Search
  • Writer's pictureLiene Zauere

Vai vecāki var palīdzēt bērnam mācīties?

Vērienīgs pētījums uzrādījis, ka vecāku iesaiste bērna mācībās un mājasdarbu pildīšanā ne vienmēr uzlabo bērna sekmes. * Kas īpaši interesanti - lielāka nozīme bijusi vecāku sociālajam stāvoklim un izglītībai, nekā viņu iesaistei bērna skolas darbos. Par to, ko īsti nozīmē šie rezultāti, speciālisti vēl diskutēs. Taču tie varētu apstiprināt 3 lietas:

* Skolai ir milzīga ietekme uz bērna motivāciju mācībās un sekmēm. Un skolas ietekme šajās lietās var būt lielāka, nekā to ir iespējams nodrošināt ģimenei.

* Sociālā nevienlīdzība radas arī nevienlīdzību starp bērniem. Ir zināms, ka viena no efektīvākajām lietām bērnu psihoemocionālās uzvedības uzlabošanai ir nabadzības un nevienlīdzības mazināšana. Izskatās, ka tas uzlabotu arī bērnu sekmes.

Vecāku piemērs ar savu attieksmi, vērtībām un pašu dzīves piemēru varētu būt svarīgāks, nekā tas, vai un cik laika viņi pavada kopā ar bērnu pie mācībām. Tas izskaidrotu, kāpēc labākas sekmes ir ģimenēs, kur vecākiem ir augstāks izglītības līmenis.


Saite uz rakstu portālā diena.lv un pētījumu: https://www.diena.lv/raksts/sestdiena/tema/bernu-vieta-majas-darbus-nepildit-14304600?fbclid=IwAR3G9MNz9pIufFYH5lqgVR1B83SnYonFhRsWewT8LHrXLZB4iwdD158oovE

146 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page