top of page

Kā runāt ar Ukrainas bērniem?

Bērni, kuri ir piedzīvojuši kara un evakuācijas briesmas, bieži turpinās izjust spriedzi arī nonākot jaunajā mītnes vietā.  Tā var izpausties kā problēmas ar miegu, trauksme, bailes vai citas stresa reakcijas. Tās ir tikai saprotamas sekas, ņemot vērā bērnu šausminošo pieredzi. Tāpat saprotama ir arī vēlme bērniem palīdzēt mazināt šīs reakcijas. Taču visbiežāk labākā pieeja ir sniegt bērniem drošu vidi, daudz laika un mierpilnus, stabilus pieaugušos .

Parasti psiholoģijas speciālistu iesaiste, īpaši pirmajā periodā pēc evakuācijas, nebūs rekomendējama. Vissvarīgāk bērnam ļaut integrēt savu pieredzi starp sev labi zināmiem cilvēkiem, ģimeni, draugiem un pieaugušajiem, kuri ar viņu kopā ir ikdienā.

Tas ne vienmēr ir viegli pašiem pieaugušajiem, kuriem bērnu stresa reakcijas izsauc lielus emocionālos pārdzīvojumus. Tāpēc piedāvājam materiālus, kuri palīdzēs sarunās ar kara traumas piedzīvojušiem bērniem.

Naratīva tehnikas grāmata ukraiņu valodā -
"Оля, Бориско та їхні нові друзі"

Grāmata veidota pēc naratīva terapijas tehnikas principiem un paredzēta, lai palīdzētu Ukraiņu bērniem pielāgoties dzīvei jaunajā valstī. To sagatavojuši bērnu psiholoģijas speciālisti no Vraclavas universitātes.

Paredzēta jaunākā skolas vecuma bērniem.

Screenshot 2022-03-23 at 15.00.11.png

Naratīva tehnikas grāmata krievu valodā - 
Оля, Боря и их новые друзья

Grāmata veidota pēc naratīva terapijas tehnikas principiem un paredzēta, lai palīdzētu Ukraiņu bērniem pielāgoties dzīvei jaunajā valstī. To sagatavojuši bērnu psiholoģijas speciālisti no Vraclavas universitātes.

Paredzēta jaunākā skolas vecuma bērniem.

Screenshot 2022-03-23 at 15.08.28.png

Kā Tevi var ietekmēt piedzīvotais? - Ukraiņu valodā

Materiāls, kas palīdzēs labāk saprast, kādu iespaidu var atstāt piedzīvotā traumatiskā pieredze. Materiāls paredzēts pusaudžiem.

Screenshot 2022-03-23 at 15.18.54.png

Kā Tevi var ietekmēt piedzīvotais? - Krievu valodā

Screenshot 2022-03-23 at 15.23.14.png
bottom of page