top of page
Search
  • Writer's pictureLiene Zauere

26 lietas, kas palīdz pret pusaudžu depresiju: pierādījumu apskats (I daļa)

30 zinātnieku komandas no 12 pasaules valstīm izvērtēja pierādījumus un atlasīja 26 lietas, kuras var palīdzēt mazināt pusaudžu depresiju un trauksmi.

Tas ir lielākais šāda veida pētījums par jauniešu mentālo veselību un metodēm, kuras viņiem patiešām var palīdzēt.


1. Spēja mainīt perspektīvu


· Pusaudža prasme atpazīt un nodalīt negatīvās pieredzes un domas no emocijām. Šo prasmi var apgūt gan psiholoģiskajā terapijā, gan no mācību materiāliem internetā.


2. Uzlabota zarnu mikroflora


· Probiotiķu jeb dzīvo baktēriju preperāti, ja lietoti pareizos daudzumos, var uzlabot mentālo veselību. Tā ir pievilcīga alternatīva, jo probiotiķi ir dabiski, salīdzinoši lēti un viegli pieejami.

· Šobrīd lielākie efekti no probiotiķiem ir novēroti pusaudžiem ar augstu trauksmi.


3. Labāks miegs un iekšējais pulkstenis


· Miega cikla uzlabošana palīdz novērst un ārstēt depresiju.

· Svarīgi ir pusaudzim nodrošināt spožu gaismu no rīta un dienas laikā, gaismas samazināšanu vakaros, fiziskās aktivitātes dienas laikā un regulāru, paredzamu miega grafiku.


4. Relaksācijas tehnikas stresa mazināšanai


· Pierādījumi liecina, ka relaksācijas tehnikas ir ļoti efektīvas trauksmes ārstēšanai, vidēji efektīvas diskomforta mazināšanai, bet tikai vāji efektīvas depresijas mazināšanai 14 – 24 gadus veciem jauniešiem.

· Relaksācijas tehnikas, kas pasniegtas klātienē, ir efektīvākas trauksmes mazināšanā, nekā internetā apgūtās.

· Pētījumi rāda, ka jauniešiem šīs tehnikas liekas viegli saprotamas, viegli apgūstamas un ērti lietojamas.


5. Pastaigas dabiskā vidē


· Ir gūti pierādījumi, ka staigāšana vai atrašanās zaļā vidē (parkā, mežā) var uzlabot garastāvokli un samazināt trauksmes sajūtu jauniešiem vecumā no 14 līdz 24 gadiem.


6. Palīdzošu domāšanas tehniku apguve


· Daži domāšanas veidi ir asociēti ar palielinātu trauksmi un depresiju : nespēja pārslēgt uzmanību no negatīvas informācijas un nespēja atrast pozitīvu vai neitrālu perspektīvu, tā vietā uzreiz nonākot pie negatīviem secinājumiem.

· Jaunu domāšanas tehniku apguve, kas palīdz kontrolēt savu uzmanību, palīdz jauniešiem mazināt depresiju un trauksmi.


7. Iesaistīšanās teātrī vai mākslas aktivitātēs


· Intervencēm, kas balstītas mākslas tehnikās, ir novērots spēcīgs pozitīvs efekts jauniešiem ar traumatiskām pieredzēm.

· Tomēr nav gūti pierādījumi mākslas intervenču ilgtermiņa efektiem, īpaši starp jauniešiem, kuriem ir lielākas mentālās veselības grūtības.


8. Mentālo attēlu tehnikas


· Jauni cilvēki ar trauksmi un depresiju bieži redz pagātni un nākotni negatīvu un nomācošu attēlu veidā.

· Jauniešiem var palīdzēt prātā izveidot pozitīvus nākotnes tēlus, uzlabojot viņu noskaņojumu un palielinot iesaisti citās aktivitātēs


9. Labāka emociju regulācija


· Iemācīties efektīvi regulēt emocijas ir svarīgāk ārstēšanā nekā samazināt kādas negatīvās izpausmes.

· Emociju regulācijas spējas efektīvāk ir apgūt grupā. Dažiem jauniešiem var būt palīdzošas emociju regulēšanas aplikācijas mobilajā telefonā.


10. Labākas problēmu risināšanas prasmes


· Problēmu risināšanas treniņi var būt efektīvi jauniešiem ar vidēji smagām mentālās veselības grūtībām, kuriem stresu rada izaicinoši notikumi vai ikdienas nepatikšanas, un kuri nespēj efektīvi risināt problēmsituācijas.

· Problēmrisināšanas prasmes jaunieši var apgūt atsevišķi vai arī kā daļu no terapijas vai izglītības programmas.

· Problēmu risināšana būs vispiemērotākā agrīnās depresijas un trauksmes stadijās.


11. Paštēla stiprināšana


· Jauniešiem ar depresiju ir raksturīgas sliktas, kritiskas vai kaunpilnas domas par sevi. Terapijā ir iespējams uzlabot paštēlu un mazināt kritiskumu.


12. Sociālo attiecību uzlabošana


· Ir gūti pierādījumi, ka jauniešu apmācība efektīvākā komunikācijā un sociālo aktivitāšu grafika sastādīšana palīdz ārstēt depresiju.

· Efektīvākas bija tās pieejas, kuras balstījās neformālās sociālās aktivitātēs un bija jauniešu vajadzībās orientētas, nevis formalizēti sociālo spēju treniņi.

13. Motivācija ar naudas līdzekļiem


· Naudas pārskaitījumi var būt efektīvs motivēšanas un jaunieša iesaistes līdzeklis.

· Beznosacījumu naudas pārskaitījumi, kas samazina jauniešu nabadzību, efektīvi mazina depresiju ekonomiskā riska grupās.Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs nodrošina pierādījumos balstītas intervences jauniešu mentālās veselības problēmu mazināšanai.


Pētījumu veic fonds Wellcome, tā ir daļa no Mentālās veselības stratēģijas programmas - www.wellcome.org.


Turpinājumā publicēsim pētījuma II daļu

2,367 views0 comments

Recent Posts

See All

Vai vecāki var palīdzēt bērnam mācīties?

Vērienīgs pētījums uzrādījis, ka vecāku iesaiste bērna mācībās un mājasdarbu pildīšanā ne vienmēr uzlabo bērna sekmes. * Kas īpaši interesanti - lielāka nozīme bijusi vecāku sociālajam stāvoklim un i

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page