top of page
logo.png

- apvieno speciālistus,  ģimenes un jauniešus no visas Latvijas

 

- veido labāku un jauniešiem draudzīgāku mentālās veselības aprūpi Latvijā

 

- iestājas par drošu, mūsdienīgu un pierādījumos balstītu pieeju mentālās veselības pakalpojumiem

 

- piedāvā speciālistu tikšanās, apmācības, metodiskos materiālus, pētījumus, pasākumus un sadarbību ar līdzīga veida starptautiskām organizācijām

Aicinām mums pievienoties, kļūstot par PJMV Platformas dalībnieku.

Par dalībnieku var kļūt:

 

- Speciālisti: psihologi, pedagogi, pētnieki, sociālie darbinieki, medicīnas aprūpes speciālisti, jaunatnes darbinieki, dienestu un pašvaldību pārstāvji u.tml.

- Ģimenes un audžuģimenes

- Pusaudži un jaunieši: vecumā no 14 līdz 25 g.v.

Dalības iespējas:

Dalībnieks

  • Iespēja piedalīties visos platformas pasākumos.

  • Regulāra informācija par aktivitātēm.

  • Brīva pieeja pētījumiem un materiāliem.

  • Dalība platformas darba grupās un iniciatīvu izstrādē.

  • Atlaides sadarbības partneru apmācībām un semināriem.

 

Dalība: 2021. gadam bez maksas!

 

Aizpildīt anketu

Interesents

  • Regulāra informācija par aktivitātēm

 

Aizpildīt anketu

Sadarbības organizācija

Biedrības, NVO, aģentūras un citas organizācijas, kurām ir līdzīgi mērķi.

 

Lūdzu sazināties: platforma@pusaudzis.lv

bottom of page