top of page
Psihodiagnostika
robina-weermeijer-3KGF9R_0oHs-unsplash.j
robina-weermeijer-3KGF9R_0oHs-unsplash.j

Psihoterapeitiskā diagnostika palīdz labāk saprast pusaudža uzvedības motīvus un cēloņus, viņa psiholoģisko funkcionēšanu, kā arī stiprās puses, psihoemocionālās vajadzības un potenciālos riskus. Diagnostikas rezultāts ir formulējums – ceļa karte, kas ģimenei un pusaudzim sniedz skaidru redzējumu par pašreizējām grūtībām, to cēloņiem, kā arī skaidrām norādēm, kā mazināt grūtības un sasniegt vēlamo mērķi.

Diagnostika norisinās aptuveni vienu mēnesi - process ir veidots tā, lai diagnostikas gaitā pusaudzis un ģimene saņemtu arī terapeitisku atbalstu un psihoizglītošanu par pusaudža grūtībām.

Lai veiktu pilnvērtigu diagnostiku, būs nepieciešamas aptuveni 3 - 5 tikšanās. Ja jaunietis ir nepilngadīgs, tad šis pakalpojums iekļauj arī tikšanos ar vecākiem, lai pārrunātu rezultātus un rekomendācijas.

bottom of page