top of page
logo.png

 

 

apvieno speciālistus,  ģimenes un jauniešus no visas Latvijas

 

 

veido labāku un jauniešiem draudzīgāku mentālās veselības aprūpi Latvijā

 

iestājas par drošu, mūsdienīgu un pierādījumos balstītu pieeju mentālās veselības pakalpojumiem

piedāvā speciālistu tikšanās, apmācības, metodiskos materiālus, pētījumus un sadarbību ar līdzīga veida starptautiskām organizācijām

Aicinām mums pievienoties,
kļūstot par PJMV Platformas dalībnieku.
Par dalībnieku var kļūt:

Speciālisti

psihologi, pedagogi, pētnieki, sociālie darbinieki, medicīnas aprūpes speciālisti, jaunatnes darbinieki, dienestu un pašvaldību pārstāvji u.tml.

Ģimenes un audžuģimenes

vecumā no 14 līdz 25 g.v.

Pusaudži un jaunieši

Dalības iespējas:
Dalībnieks
  • Iespēja piedalīties visos platformas pasākumos.

  • Regulāra informācija par aktivitātēm.

  • Brīva pieeja pētījumiem un materiāliem.

  • Dalība platformas darba grupās un iniciatīvu izstrādē.

  • Atlaides sadarbības partneru apmācībām un semināriem.

    Dalība: piesakoties šobrīd - bez maksas

 

Aizpildīt anketu

Interesents
  • Regulāra informācija par aktivitātēm

 

    Aizpildīt anketu

Sadarbības organizācija
  • Biedrības, NVO, aģentūras un citas organizācijas, kurām ir līdzīgi mērķi.

 

Lūdzu sazināties: platforma@pusaudzis.lv

bottom of page