top of page
Search
  • Writer's pictureKristians Liepiņš

Jaunsardze un jaunieši

Sadarbībā ar sargs.lv, mūsu centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs atbild uz jautājumiem par jaunsardzi un tās ietekmi uz Latvijas jauniešiem.


“Man tiešām patika un arī motivēja – bija jāgatavojas fizisko normatīvu kārtošanai, bija daudzi āra pārgājieni, kas tomēr ir interesantāki nekā iešana uz trenažieru zāli. Tas viss man ļoti ātri ļāva gan atgūt fizisko formu, gan nostiprināt psiholoģisko noturību. Vīriešus jau pievelk ieroči, formas tērpi, disciplīna – tajā ir kaut kas evolucionāri pievilcīgs.” - Nils Sakss Konstantinovs

Intervija lasāma šeit.


269 views0 comments

Recent Posts

See All

Vērienīgs pētījums uzrādījis, ka vecāku iesaiste bērna mācībās un mājasdarbu pildīšanā ne vienmēr uzlabo bērna sekmes. * Kas īpaši interesanti - lielāka nozīme bijusi vecāku sociālajam stāvoklim un i

bottom of page